Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem voor branchespecifieke vragen contact op met jouw branchevereniging, of bel met het KvK Coronaloket. Het KvK Coronaloket is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur beschikbaar voor je ondernemersvragen; 0800 2117.
Ik wil meer maatregelen nemen dan in het protocol staan. Mag dat?

Natuurlijk. Een protocol is generiek, per bedrijf is maatwerk nodig. Het is uiteraard toegestaan om dat maatwerk te leveren en meer maatregelen te nemen.

De protocollen zijn levende documenten. Hoe kan ik op de hoogte blijven van wijzigingen?

Houd de website van betreffende brancheorganisatie goed in de gaten. Ook op mijncoronaprotocol doen we in samenwerking met alle betrokken partijnen ons uiterste best om alle informatie up-to-date te houden.

Ik ben geen lid van de branchevereniging en de branchevereniging stuurt het protocol alleen naar leden. Wat moet ik doen?

Je kunt is dat geval alsnog lid worden van de brancheorganisatie of zelf een plan maken op basis van openbare protocollen.

Moet ik mijn plannen eerst nog voorleggen aan de gemeente, ook als ik me aan de richtlijnen uit het protocol houd?

Nee, dat hoeft niet. Overleg met gemeente zou nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld voor bedrijven waar veel bezoekers komen (horeca/recreatie).

Kan de gemeente/politie nog sancties opleggen als ik me aan het voor mij geldende protocol houd?

Een protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Is het verplicht om als branche een protocol te hebben?

Alleen voor branches die verplicht gesloten zijn, is een sectorprotocol een voorwaarde om weer open te mogen. De overheid controleert dit protocol en doet aanbevelingen. Sectoren die gewoon open zijn, zijn niet verplicht een protocol te hebben. We bevelen wel aan om een protocol of handreiking op te stellen zodat ondernemers in een branche handvatten krijgen om hun bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten en te organiseren.

Betekent het dat mijn bedrijf open mag gaan als er een protocol ligt?

Nee, het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen. Dit kan alleen als het algemene besmettingsrisico in Nederland omlaag is gebracht.

Het openstellen van sectoren heeft in veel gevallen niet alleen gevolgen voor de werknemers en klanten of bezoekers, maar ook voor de drukte in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Deze factoren wegen daarom mee in het besluit of een sector open kan. Voor sectoren die op dit moment open zijn, dragen protocollen bij aan het veilig werken en winkelen. Voor de sectoren die momenteel gesloten zijn, kan een protocol helpen als voorbereiding, zodat er een praktische handleiding klaarligt wanneer een sector open kan.

Bij wie moet ik aankloppen als ik nog vragen heb over dit protocol?

Bij de opsteller van het protocol, dat is meestal de brancheorganisatie.

Wat zijn de sancties als ik me wel aan de regels van het RIVM houd, maar niet het brancheprotocol volg?

Er staan geen sancties op het niet naleven van een protocol. Een protocol is een handreiking zonder juridische status.

Ik oefen meerdere activiteiten uit binnen mijn bedrijf. Wie bepaalt onder welk protocol ik val?

Je kunt verschillende protocollen voor verschillende activiteiten gebruiken. Branches die meerdere activiteiten vertegenwoordigen hebben vaak ook meerdere protocollen, zoals Hiswa-Recron. Ook kunnen protocollen voor een bepaalde activiteit naar andere protocollen verwijzen (bijvoorbeeld het horecaprotocol).