Onderwijs

Het basis- en speciaal basisonderwijs zijn weer gestart. Na weken van onderwijs op afstand kunnen de kinderen weer naar school. Maar er is wel wat veranderd. Er zijn veel bijzondere richtlijnen waar scholen aan moeten voldoen. Kortom, schoolleiders, onderwijzers, leerlingen, ouders en alle andere betrokkenen moeten er samen voor zorgen dat naar school gaan veilig en verantwoord blijft. Als handreiking is er een protocol dat duidelijkheid in de regelgeving schept. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis en Siméa, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief.

Wat staat er in het protocol?
In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden. Het protocol is een en handreiking. Elke school is anders en lessituaties verschillen, daarom kunnen er goede redenen zijn om op onderdelen af te wijken van het protocol. Maar ook bij twijfelgevallen is het protocol een heldere richtlijn om in deze bijzondere tijden weer zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen geven.

 

Het onderwijsprotocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk; het is een levend document. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen zijn, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo blijft alle informatie up-to-date en kan iedereen veilig en verantwoord naar school. Een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer worden toegepast.